"Antarktis är isolering med stort is"

Tack för skrattet!