Recension

: Civilisationernas kamp
Civilisationernas kamp Samuel P. Huntington
2006
Atlantis
1/10

Fördomar och okunnighet i lång tegelsten

Utgiven 2006
ISBN 9173530727
Sidor 468
Orginaltitel Clash of civilizations
Först utgiven 1996

Om författaren

Samuel P. Huntington (född 1927) är amerikansk professor i statsvetenskap, vid Harvard University, som sysslat med frågor om internationell politik och säkerhetsfrågor. Han har publicerat en rad böcker genom åren. Sedan ”Civilisationernas kamp” har han också skrivit boken ”Who are we?”, om det hot som han anser att invandring innebär för USA.

Samuel Huntington – Författarens egen hemsida.

Sök efter boken

Läskunnigheten ökar i världen. Andelen fattiga minskar. Utvecklingen går faktiskt framåt på många håll. Det här är något som de allra flesta skulle se som positivt – rentav något värt att glädjas över. Icke så Samuel P Huntington. Tvärtom – att länder som Kina och Brasilien blir rikare utgör ett oerhört stort problem, ett direkt hot mot den västerländska civilisationen.

Huntington säger sig argumentera för en modell för att förstå internationella relationer och internationell politik, eftersom andra modeller har blivit förlegade sedan Kalla krigets slut. Han poängterar noga att det är just en modell, och att den kanske inte alltid stämmer in på varje enskilt exempel i världen. Men, menar han, vi måste våga se de stora dragen och inte förlora oss i detaljer. De stora dragen handlar om att se på världen som uppbyggd av åtta viktiga civilisationer – den västerländska, muslimska, kinesiska, afrikanska, latinamerikanska, hinduiska, japanska och ortodoxa (vad andra kanske skulle kalla ’post-kommunistiska’). Av de här ’civilisationerna’ ägnar Huntington sig i princip bara åt att diskutera tre något mer ingående – västvärlden, islam och Kina. Problemet författaren menar sig se är nämligen att västvärlden står ensam mot alla de andra civilisationer – "the West against the rest" – och det är framförallt Kina och islam som utgör de stora utmanarna i framtiden.

Det är anmärkningsvärt att Huntington är extremt vag när det gäller att definiera och diskutera sitt centrala begrepp: civilisationer (han definierar det i princip som synonymt med det lika omtvistade och otydliga begreppet 'kultur'). Än mer problematiskt är dock att Huntington argumenterar för att alla civilisationers ’kultur’ är given en gång för alla. Västerlandet står för demokrati och frihet. Islam och Kina däremot är motståndare till demokrati och frihet, har alltid så varit och kommer så alltid att förbli. Ingen kan förändra detta, hur gärna de än må vilja.

Någon bevisföring för sina påståenden är det knappast tal om – Huntington kommer med mängder av tveksamma påståenden, och har relativt sällan några källhänvisningar. I den mån han faktiskt har några källor så kan man verkligen ifrågasätta deras källvärde – en snabb översikt ger vid handen att han verkar referera enbart till tidningen The Economist fler gånger än han sammantaget hänvisar till någon som helst källa utanför den västerländska ’civilisations’-sfären. Lägger man därtill en mängd referenser till andra tidningar som Financial Times, Newsweek, New York Times, Wall Street Journal med flera, så har man en mycket stor del av Huntingtons’faktabas’ för boken.

Många dagstidningar kan säkert göra en del seriösa reportage – men att över lag bygga universella påståenden om andra kulturer på amerikanska journalisters tidningsreportage känns lika välunderbyggt som om pyramiderna i Giza hade byggts på kvicksand.

Mannen verkar alltså relativt befriad från källkritiskt sinnelag. Lägg därtill en stor portion västerländsk självgodhet och en fördomsfull bild av hur andra ’civilisationer’ ser ut och fungerar, fylld av grova och svepande generaliseringar om miljarder människor (exempelvis uttalanden av diverse diktatorer som en intäkt för ’kulturen’ i det landet).

Hur som helst, eftersom västvärlden står för demokrati och frihet (och dessutom gärna missionerar om detta), men andra civilisationer är frihetens motståndare, så kommer världen med stor sannolikhet att uppleva en ’clash’ (sammanstötning, konflikt). Den svenska boken har av någon anledning fått den något mildare titeln "Civilisationernas kamp", men Huntington är mycket tydlig med att det faktiskt mycket väl lär handla om en väpnad konflikt av globala dimensioner.

Det enda sättet att motverka detta, menar Huntington, är att se till att USA behåller världsherraväldet, eftersom det är USA som är västvärldens fanbärare. Tolerans gentemot andra kulturer kan säkert vara nyttiga – men i längden är det militär styrka som behövs. Det finns förstås de som motarbetar en sådan politik. Det största hotet är nämligen det kulturella förfall och sammanbrott som hotar den västerländska kulturen inifrån – familjens upplösning, en försvagning av arbetsmoralen, ökat narkotikamissbruk med mera. Men värst är ändå de femtekolonnare som förespråkar multikulturella samhällen. "Ett mångkulturellt Amerika är omöjligt eftersom ett icke-västerländskt Amerika inte är amerikanskt", skriver Huntington i ett klockrent exempel på en tautologi (eftersom Amerika enligt hans grunddefinition är och alltid kommer att förbli västerländskt).

Men vänta ett ögonblick – kan västvärlden förändras av några politiska ideologier helt plötsligt? Var inte kulturerna redan på förhand givna? Eller är det bara västerlandet som är möjlgt att förändra, medan andra civilisationer av någon anledning är totalt statiska? Hur ska du ha det Â…? Och hur var det nu, var inte ’frihet’ ett av västerlandets kännetecken (och betyder det då inte att folk exempelvis ska kunna få välja om de faktiskt vill kunna leva som kärnfamilj eller på något annat vis)? Byggdes inte USA upp av immigranter från en mängd olika kulturer – den stora smältdegeln och allt det där? Argumentationen i boken är inte helt logisk och konsekvent, skulle man kunna säga…

Det är nu tio år sedan Huntingtons bok publicerades på engelska. Boken föregicks också av en tidskriftsartikel med samma namn ett par år tidigare. Egentligen tillför dock bokens dryga fyrahundra sidor noll och intet nytt utöver vad den kortare artikeln redan sa, utan fyller mest på med långrandiga (icke underbyggda) och tämligen innehållslösa resonemang. Tyvärr lär dock Huntingtons bok fortsätta få uppmärksamhet. Det beror inte på en väl underbyggd och övertygande argumentation – utan på att Huntington skriver den väst-förhärligande propaganda som somliga ärkekonservativa gärna vill höra. Av den anledningen kan Huntingtons tes mycket väl komma att bli en självuppfyllande profetia.

Innehållsmässigt är det dock länge sedan jag läste en så hypad bok, som i praktiken suger så hårt som den här.

Klas Rönnbäck

Publicerad: 2006-05-19 00:00 / Uppdaterad: 2006-05-19 00:00

Kategori: Dagens bok, Recension | Recension: #2028

8 kommentarer

Din argumentation är ju inte heller helt logisk och konsekvent. Det ÄR sant att väst har utvecklats men att islam har stått still sedan medeltiden. Att immigrationen fungerar i USA men inte i Europa är också sant (i USA anpassar man sig så "multikultur" berikar samhället, i Europa bygger man ghetton så "multikulturen" leder istället till terror (UK), krav på sharialagar (Sverige) osv).

Tomas Oregistrerad 2006-05-19 01:03
 

Dessutom är det lite relativist-varning: "man kan inte objektivt bevisa att det är dåligt att kvinnor stenas och homosexuella hängs, så varför skulle västerländsk kultur vara bättre?". Och enligt svensk kulturvänster-PK är ju alla kulturer lika fina, förutom de svenska och västerländska, som är värdelösa…

Tomas Oregistrerad 2006-05-19 01:08
 

Tomas: Jag ifrågasätter hela Huntingtons jämförelsegrund, med påstått monolitiska, homogena och statiska "civilisationer". Att Väst har utvecklats ekonomiskt, tekniskt med mera betvivlar jag inte. Men det har också många länder där islam är dominerande religion, även om den ekonomiska utvecklingen inte har varit lika framgångsrik. Om "islam" sen har utvecklats bör väl snarare jämföras med om "kristendom" har utvecklats? Och då är nog svaret att mycket "kristendom" har utvecklats relativt lite den också.

Jag vet för övrigt inte var du får den vanvettiga idén om att jag skulle försvara stening av kvinnor eller homoförtryck ifrån? Man kan väl tvärtom konstatera att kvinnors och homosexuellas rättigheter inte står på Huntingtons agenda. Där allierar han sig ju snarast med ärkereaktionära islamister i sitt försvar av kärnfamilj och traditionella könsroller.

Klas Rönnbäck Redaktionen 2006-05-19 09:42
 

Håller helt med Klas recension. Boken är full av ren nonsens.

Arash Oregistrerad 2007-05-13 16:46
 

Förvånande dumt och ignorant sagt, Arash.

Mike Oregistrerad 2010-05-23 13:46
 

Typisk vänsterpopulistisk kritik av Huntington. Det lustiga i kråksången är ju att det är Huntington och andra inom liknande paleokonservativa och neorealistiska skola som bäst lyckats analysera och förutspå händelser.
Kan faktiskt inte nämna en enda marxist som haft rätt, Sovjet var ju inte direkt ”arbetarnas paradis”. Sedan behöver man ju inte dela alla hans värderingar, vad gäller frågan om tillexempel Mexico och USA har han haft i stort rätt om vad som kommer ske. Sedan vad man tycker om det är en annan sak. Med din politiserade syn på saker ser du inte skillnaden emellan att uppskatta något och observera något.

””Ett mångkulturellt Amerika är omöjligt eftersom ett icke-västerländskt Amerika inte är amerikanskt”,”

Ja detta är sant och väl ganska självklart? Jag förstår inte varför man inte kan säga detta och samtidigt vara anti-amerikansk eller för den delen för mångkultur, fast då ett annat slags land. Fast det är också sant att idéen om mångkultur som du delar, även den är specifikt västerländsk. Det är just det Huntington visar. Vänsterns tolerans eller likgiltighet inför andra kulturer eller kulturskillnader är ett arv från upplysningen.

Realist Oregistrerad 2010-12-09 15:08
 

>vad andra kanske skulle kalla ’post-kommunistiska’

Tyvärr har recensenten Klas Rönnbäck missuppfattat detta helt och hållet. ”Post-kommunism” är ingen tradition, utan en väg tillbaka till de traditionella värderingarna.

Karl Oregistrerad 2010-12-10 19:28
 

All de, som med en delvis återhållen avsky för bokens innehåll, inte vill eller begriper vad som sker på världsarenan konstaterar jag att inget är förändrat bland de imbecilla. När man hårdnackat förnekar den annalkande storkris är man antingen blind, döv och förlamad i sinnelaget. Att så totalt förneka, förtränga och förljuga skeenden i vår omvärld är för mig obegripligt. Vem skulle vinna på att köra huvudet i sanden och hoppas på att allt skulle försvinna av accelerationen av ondska och död. Ett förnekande av händelser som sker bl.a. inom Islam just nu, där Turkiet vill återupprätta Kalifatet som avskaffades avKemal Atatürk 1924. Flera andra länder och grupperingar gör anspråk på samma sak. Innan den av Gud vägledde, Mahdi kan komma och leda världen så måste Kalifatet återuppstå. Med tanke på den iver som muslimerna besitter så kommer de att offra sig och sina liv för att detta ska kunna ske. Dessutom ska alla omvändas till islam eller möta svärdet som koranen föreskriver. Vad det vi ser framför våra ögon är den delvis dolda agendan för varje muslim att rena jorden från otrogna (infidels) och de betraktar oss alla som lovligt byte och som slavar i deras tusenårsrike.

Peder Oregistrerad 2017-07-20 22:41
 

Kommentera eller pinga (trackback).

Du kan använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?