Recension

: Spräng bojorna. Kampen mot slavhandeln
Spräng bojorna. Kampen mot slavhandeln Adam Hochschild
2006
Ordfront
9/10

Moral mot historiskt storkapital

Utgiven 2006
ISBN 9170370982
Sidor 437
Översättare Stefan Lindgren

Om författaren

Adam Hochschild är historiker och journalist. Han är professor i journalistik vid Berkeley University i Kalifornien, USA. Han har bland annat skrivit den mycket uppmärksammade boken Kung Leopolds vålnad.

Sök efter boken

Eric Williams, en omdebatterad historiker från Trinidad & Tobago som senare också kom att bli landets premiärminister, skrev en gång att slaveriets historia kan sammanfattas i tre ord: socker, tobak och bomull. Västerlandets rikedomar byggde egentligen i hög grad på det slavarbete som utfördes på plantager i Amerika, menade han, eftersom det i hög grad var de här rikedomarna som kom att utgöra grundplåten för Europas industrialisering.

Det fanns därför ett starkt ekonomiskt intresse av att bevara slaveriet och slavhandeln. Men det fanns också krafter som verkade för att bojorna skulle sprängas och slaveriet upphävas. Den här boken handlar främst om de senare – några av de centrala förkämparna för ett förbud mot slavhandeln, och för slaveriets upphävande. För att förstå den utvecklingen skildrar Adam Hochschild också något om slaveriet i sig.

Det är en liten grupp människor som under 1700-talet inleder en kamp mot vad som kan synas vara alldeles övermäktiga intressen. Men deras arbete kommer att ge frukt. Över hela Storbritannien sprider sig den ”abolitionistiska” rörelsen, så att flera hundra lokalavdelningar bildas för att utöva påtryckningar mot sina politiker. I det arbetet använder de sig av många arbetssätt som känns igen än idag – medvetna PR- och mediakampanjer, lobbying mot politiker, folkupplysningsarbete med mera. Mest häpnadsväckande är kanske ändå den omfattande bojkott mot socker producerat av slavar, som uppkom under ett par år under 1700-talets sista årtionden. Nutida historiker har beräknat att det kanske var så många som 300 000 medborgare i Storbritannien som kom att aktivt delta i bojkotten – långt mer än många av dagens bojkottkampanjer kan räkna.

Avgörande blev också slavarnas egen kamp. Hochschild skildrar den forna slaven ”Gustavus Vassa” (Ouladh Equiano), som efter att han hade köpt sin egen frihet kom att kämpa intensivt mot slaveriet. Han ägnar också mycket uppmärksamhet åt det stora slavupproret på Saint Domingue, dagens Haiti, där svarta slavar för första – och enda – gången i historien genom en våldsam revolution framgångsrikt kastade av sig sina förtryckande herrar.

Man kan förstås alltid komma med invändningar mot en bok med så pass stora ambitioner som den här. Jag kan tycka att det är synd att Hochschilds bok nästan uteslutande handlar om Storbritannien (med ett kortare inpass om Frankrike). Det hade varit intressant att få se hur debatten gick i andra länder också – inte minst vårt grannland Danmark, som faktiskt var tidigare än Storbritannien med att förbjuda slavhandeln.

Jag skulle också säga att det är missvisande att, som Hochschild gör, försöka slå fast en start för motståndet mot slaveriet (han menar att man kan säga att den inleds 1787, när en första förening mot handeln med slavar bildas i London). Men en första skrift som tog avstånd från slaveriet publicerades redan på 1500-talet. Under hela tiden som slaveriet pågick, förekom det också en aktiv kamp från slavarna själva. Under 1700-talet går det sällan många år mellan slavuppror på de olika västindiska öarna. Att det är just upproret på Saint Domingue (Haiti) som blir framgångsrikt, beror kanske mest på att det sker på en för revolutionen lyckosam tidpunkt – vid en tid då kolonialherren Frankrike själv upplever sin revolution, och därför inte är i stånd att krossa slavupproret så lätt.

Men bortsett från det är det här en lysande bok, om ett stort och viktigt skeende i vår historia som Hochschild nu tar sig an, som en uppföljare till sitt mästerverk Kung Leopolds vålnad. Som läsare blir man inte heller besviken. Hochschild lyckas förena de stora dragen med de enskilda detaljerna på ett föredömligt vis. Han skriver lättläst, samtidigt som boken har en konkret källförteckning för den som betvivlar något av det som påstås. Och boken har inte bara historiskt intresse – den kan på sätt och vis läsas som en god handbok i en framgångsrik kampanj för rättvisa och solidaritet, med stora likheter med dagens folkrörelsearbete för exempelvis en rättvis handel.

Klas Rönnbäck

Publicerad: 2006-05-07 00:00 / Uppdaterad: 2013-02-17 14:47

Kategori: Dagens bok, Recension | Recension: #2015

Inga kommentarer ännu

Kommentera eller pinga (trackback).

Du kan använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?