Recension

: Kärlekens pris
Kärlekens pris Manu Seppänen Sterky
2005
Atlas
8/10

Auschwitz och den stora kärleken

Utgiven 2005
ISBN 9173891975
Sidor 276

Om författaren

Manu Seppänen Sterky är frilansjournalist och författare.

I antologin medverkar även Lars M Andersson, Lutz van Dijk, Günter Grau, Åsa Bengtsson Helin, Johan Hilton, Margareta Lindholm, Heléne Lööw, Mathias Pernheim, Carina Roxström, Emma Sahlman, Claudia Schoppmann, Susen Schultz, Patrik Steorn, Anna-Maria Sörberg, Eva Tiby, Ulrika Westerlund och Roger Wilson.

Sök efter boken

Om man gått i skolan på 1980- och 90-talen, och alltså hör till Om detta måste ni berätta-generationen, kan det vara svårt att minnas hur skrämmande ungt medvetandet om nazismen och förintelselägren egentligen är. Eller att det finns mycket kring förföljelsen av olika grupper som fortfarande behöver utforskas och plockas fram ur skuggorna.

Det är ju som den europeiska historiens onda saga. Fullt av läskiga monster och modiga hjältar. Dramaturgiskt tacksamt. Men begripligt? Arketypisk ondska lämnar ju så sällan rum för någon verklig förståelse. Och sagans aktörer är trots allt mycket begränsade. Fortfarande får alla inte riktigt plats.

Förföljelsen av homosexuella i nazitidens Tyskland nådde aldrig samma proportioner som exempelvis den av judar. Den var inte fullt lika systematisk, bland annat på grund av olika syn på mäns och kvinnors homosexualitet, och den är inte lika tydlig i det källmaterial som finns. Men den var grundligt integrerad i tidens ideologi och den drabbade massor av människor. I de flesta fall människor som även om de överlevde lägren aldrig ens efteråt finns någon chans till kompensation eller upprättelse.

Om bland annat detta handlar antologin Kärlekens pris. Här träder några av de individer som faktiskt drabbades av nazisternas förföljelse fram. Lutz van Dijk som i Auschwitz mötte den stora kärleken. Freia Eisner som hankade sig fram i exil. Josef Kohout som tillbringade i stort sett hela kriget i koncentrationsläger och hemkommen till Österrike fortfarande fick leva en undanskymd tillvaro eftersom homosexualitet där avkriminaliserades först 1971. De här människorna är förstås ovärderliga bekantskaper. Men här finns också analyser av ideologier och mediabilder, av sammankopplingen mellan judiskhet och homosexualitet, av det komplicerat homoerotiska i nazismens manlighetsideal, av homosexualitet och heteronormativitet i Hollywoods förintelsebilder, i dagens nyhetsrapportering och i dagens politiska debatt.

Kärlekens pris är visserligen en något spretig samling texter. De allra flesta utgår från homosexualitet kontra nazism, några drar mycket relevanta trådar in i nutiden. Och ytterligare några hänger lite löst och landar i någon sorts identitetspeppande som inte känns helt relevant just här. Som att man försökt trycka in allt som går att säga om hbt-problematik och hatbrott i en enda bok, eller kanske kände att det blev lite för mycket offervinkling på det hela. Men det behövs faktiskt inte. Det händer så pass mycket på det här området att vi kan räkna med fler böcker. Det är en väldigt bra sak.

Det kan inte sägas nog många gånger att detta är en väldigt viktig samling, som borde vara obligatorisk för lärare och andra opinionsbildare. Naturligtvis för att lyfta fram tidigare undanskuffade grupper, men också för att den tillför något väldigt viktigt till förintelseforskningen i allmänhet: den visar på en skrämmande kontinuitet. När mycket av debatten kring nazism och koncentrationsläger stannat i en obegriplig ondskefull parentes kan texter som de i Kärlekens pris lyfta fram sammanhangen. Hatet varken började eller slutade med nazistregimen.

Ella Andrén

Publicerad: 2006-01-24 00:00 / Uppdaterad: 2021-08-21 20:56

Kategori: Dagens bok, Recension | Recension: #1889

Inga kommentarer ännu

Kommentera eller pinga (trackback).

Du kan använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?