"patetisk sjukhusbibliotikarie" ? skrattet avslöjar fascisten, som stig larsson sa