Text

På kvinnodagen

Ännu en av dessa Dagar. Kvinnodagen. Men vad innebär det? En dag i kontrast till de 364 andra dagar som är männens? En dag att uppmärksamma så kallade kvinnofrågor? Men vad är det, frågor som angår bara den ena halvan av jordens befolkning? Finns det sådana?

Feminism har nog sällan varit politiskt korrekt på så bred front som idag. Samtidigt är det uppenbart att de som använder ordet lägger väldigt olika betydelser i det. Är kön/genus något naturbestämt och oföränderligt eller en social och kulturell konstruktion? Ska vi sträva efter jämställdhet eller jämlikhet?

Frågorna är många och svaren, tja, de är ännu fler. Vi har rotat fram en del av dem.

Manligt och kvinnligt?Utsatta kvinnor


Relationer


Kvinnobilder, självbilder …


… förebilder?


Ella Andrén

Publicerad: 2005-03-08 00:00 / Uppdaterad: 2011-05-03 21:44

Kategori: Special

Inga kommentarer ännu

Kommentera eller pinga (trackback).

Du kan använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?