Nyhet

Bokprissänkningen summeras

Efter tre år med lägre bokmoms kommer Bokpriskommissionen idag med sin slutrapport. Kommissionen har haft i uppdrag av regeringen att övervaka effekterna av momssänkningen, både på priser och på svenska folkets läsvanor.

Att det är läsarna som tjänat på reformen förvånar kanske ingen. Vi som läser mycket köper ännu mer böcker, medan de 15 procent som inte läser alls fortsätter med det.

Vad gäller priser råder, milt sagt, viss oenighet om hur statistiken ska räknas fram och värderas. Klart tycks dock stå att det är bland skönlitteraturen momssänkningen fått störst genomslag. Något sämre ser det ut bland facklitteraturen, där särskilt kurslitteraturen sticker ut som oförskämt dyr. (Detta kan kanske knappast räknas som någon nyhet.)

Ella Andrén

Publicerad: 2005-02-25 11:57 / Uppdaterad: 2005-02-25 11:57

Kategori: Nyhet

Inga kommentarer ännu

Kommentera eller pinga (trackback).

Du kan använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?