Recension

: Thirsty planet
Thirsty planet Constance Elizabeth Hunt
2004
Zed books
8/10

Törstig?

Utgiven 2004
ISBN 1842772430
Sidor 302
Språk Engelska

Om författaren

Constance Hunt är biolog som tidigare bland annat arbetat för WWF. Numera arbetar hon för FN:s miljöprogram (UNEP), med World Commission on Dams.

Sök efter boken

Om två decennier beräknas två miljarder människor bo i områden som lider av akut vattenbrist. Vatten är i hög grad en klassfråga, där de som har råd att betala för sig kan få tag på rent vatten medan fattiga människor inte har samma tillgång. Den här boken diskuterar hur vi människor skulle kunna utnyttja de sötvattenstäkter som faktiskt finns, på ett hållbart sätt.

Här finns kapitel som berör allt från hur vattnets kretslopp fungerar, hur vår vattenkonsumtion ser ut till hur en accelererad växthuseffekt påverkar vattentillgången eller vilka medel vi kan använda för att förbättra resursutnyttjandet.

Det är kort och gott en mycket omfattande, men samtidigt mycket konkret och handfast bok. Den är samtidigt lättillgänglig även för en lekman på området, och författaren bemödar sig om att förklara centrala begrepp och diskussionsområden. Kort och gott en liten pärla inom sitt område.

Textutdrag (Visa/göm)

Klas Rönnbäck

Publicerad: 2004-05-14 00:00 / Uppdaterad: 2009-12-07 12:43

Kategori: Recension | Recension: #1190

Inga kommentarer ännu

Kommentera eller pinga (trackback).

Du kan använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?