Recension

: Bildstenar
Bildstenar Erik Nylén
2003
Gidlunds
6/10

Historia i originalbilder

Utgiven 2003
ISBN 9178443520
Sidor 231
Först utgiven 1978
Medförfattare Jan Peder Lamm

Om författaren

Erik Nylén är professor i arkeologi och har under många år varit verksam på Gotland.

Sök efter boken

Bildstenar skulle på ett något förenklat sätt kunna förklaras som runstenar där bilder ersatt skrivtecknen. Det finns emellertid många faktorer som skiljer dem från de traditionella runstenarna. Bildstenar började också uppföras tidigare än runstenar.

Bildstenar är främst en gotländsk företeelse och endast ett fåtal stenar av denna typ har påträffats på annat håll, bland annat i Baltikum och på det svenska fastlandet. Trots stenarnas begränsade spridning kan man dock finna många impulser, beträffande motiv och utformning, från olika hörn av Europa.

Stenarna verkar ha placerats lite olika i landskapet under olika perioder. De återfinns både på gravfält och vid strategiska vägar.

Bildstenar började resas redan på 400-talet och traditionen fortlevde ända fram till 1100-talet. Tack vare dessa stenars motiv händelser som skildras har mycket viktig fakta om historien kommit i dagen och det är svårt att idag hitta en bok om exempelvis vikingatiden som inte innehåller bilder av en bildstenar.

Boken Bildstenar är ett bra översiktsverk där många av aspekterna kring stenarna tas upp. Bokens uttalade avsikt att vara estetiskt tilltalande uppfylls dock bara till hälften. De vackra motiven från stenarna lyfts visserligen fram genom fina fotografier men texten är däremot så dåligt presenterad att intrycket tyvärr tas ned lite.

Textutdrag (Visa/göm)

Per Warmark

Publicerad: 2003-10-19 00:00 / Uppdaterad: 2011-06-18 14:03

Kategori: Dagens bok, Recension | Recension: #938

Inga kommentarer ännu

Kommentera eller pinga (trackback).

Du kan använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?