Recension

: Förlorad heder
Förlorad heder Norma Khouri
2003
Prisma
5/10

Hedersmordets tragedi

Utgiven 2003
ISBN 9151840235
Sidor 263
Orginaltitel Honour lost
Översättare Eva Mazetti-Nissen

Om författaren

Norma Khouri kommer från Jordanien och var vän till den mördade Dalia. Hon flydde efter Dalias död till Grekland, och lever numera i Australien.

Sök efter boken

Hedersmordet på den unga Fadime startade en intensiv debatt i Sverige. I spåren av den debatten har intresset för hedersmord även lett till att förlagen fått upp ögonen för fenomenet. Som ett led i det ger nu Prisma ut skildringen av ett hedersmord från Jordanien.

Dalia och Norma kände varandra sedan barnsben. Dalia är från en muslimsk familj, Norma från en katolskt kristen. Uppväxten handlar om att lära sig manipulera män, för att komma runt de patriarkala regler som det jordanska samhället sätter upp för de två vännerna – allt från att kvinnor förväntas passa upp på män, till att kvinnor normalt inte får arbete.

De två startar tillsammans en skönhetssalong. I någon mån har de slagit sig fria från normerna. Men så blir Dalia kär. Mannen är kristen, vilket gör ett äktenskap otänkbart. Att Michael, som han heter, skulle konvertera till islam vore inte att tänka på. Och att Dalia skulle konvertera till kristendom är inte tillåtet. Och kärlek över religionsgränserna är mest av allt förbjudet.

Kvar återstår då alltså en förbjuden kärlek. Norma bistår sin vän och hjälper till att arrangera hemliga möten, picknickträffar med mera. Tillsammans lyckas de överlista både vaksamma bröder och fäder i de båda familjerna. Men inte så länge. En dag har en av bröderna upptäckt vad de sysslar med, och fadern varnas. Vilket i sin tur leder till hedersmordet. Dalia mördas alltså av sin egen far. Norma, som överlever, går i landsflykt med hjälp från Dalias älskade Michael. Först till Grekland, sedan vidare till Australien, för att aldrig återvända till Jordanien.

Boken är en stark, personlig skildring av livet i Jordanien, och känslorna kring vad som hände. Det är också en mycket intim skildring av de patriarkala strukturer som råder. Islam spelar en stor roll för Normas skildring av händelseförloppet. Religionen blir i hennes skildring den centrala förklaringsgrunden till vad som hände. Den har, menar hon, kommit att genomsyra hela det jordanska samhället, samtidigt som äldre patriarkala strukturer influerat islam.

Men jag blir tveksam när jag läser Khouris försök till förklaring. Islam målas ut som en mycket grym och blodtörstig religion. Det är många påståenden, vilka det inte alltid är klart vad de baseras på. I somliga fall tar hon stycken ur Koranen för sin argumentation – i andra fall är det helt oklart. Och även om det nu är så att Koranen kan tolkas så som Khouri gör återstår frågan; tolkas den så av muslimer i gemen? För att ta ett banalt exempel; ett påstående Khouri kommer med är exempelvis att muslimer inte får skaka hand med otrogna. Undertecknad har i alla fall skakat hand med muslimer, så somliga tar tydligen inte så hårt på den regeln. Hur hårt tar de på andra föreskrifter; om jihad, om kvinnans ställning, om slöjor etc? Och förstås, påbudet om hedersmord? Bibeln kan och har också tolkats på väldigt många konstiga sätt – men tolkas den idag så av kristna i gemen? Och är det skäl nog för att döma ut kristna?

Vilket leder in på nästa fråga; är Dalias familj typisk eller otypisk? Udda extremister eller typiska muslimer? Och om det förra är mer sant än det senare, hjälper det saken – att motverka patriarkalt förtryck i allmänhet och hedersmord i synnerhet – att göra grova generaliseringar?

I slutet för Khouri ett längre resonemang om hur vanligt hedersmord är i Jordanien. Det förekommer ett stort mörkertal, menar hon, eftersom många av morden officiellt skrivs om som självmord eller olycksfall. Men trots det får man som läsare ingen vidare klarhet i hur många det skulle kunna röra sig om. Siffrorna som bollas rör sig om allt från 25 till åtskilliga tusen om året. En stor spännvidd således, vilket inte på något vis förtydligar situationen – och det är dessutom minst sagt oklart vad hon baserar de uppgifterna på.

Hur många det än rör sig om så är varje fall en djup tragedi. Detta är en god skildring av en sådan.

Textutdrag (Visa/göm)

Klas Rönnbäck

Publicerad: 2003-09-23 00:00 / Uppdaterad: 2003-09-23 00:00

Kategori: Dagens bok, Recension | Recension: #906

2 kommentarer

Det kan vara på sin plats att anmäla att denna bok har uppdagats vara ett falsarium. Inget av det i boken bygger på verklig händelse, utan får snarare betraktas som fiktion. Man kan naturligtvis spekulera om Normas motiv till valet av förlopp/plats/offer/gärningsman och ffa den orimliga koncentrationen på islam. Faktum kvarstår – det är en heder som är förlorad, jag är fascinerad över hur Norma kunde förutse detta om sig själv.

http://en.wikipedia.org/wiki/Norma_Khouri

http://en.wikipedia.org/wiki/Forbidden_Lie%24

The Banana Oregistrerad 2008-07-04 19:46
 

Tack för en viktig kommentar. Det var ju något som ännu inte hade avslöjats när den här recensionen en gång skrevs, men som du säger är på sin plats att notera nu. Jag har rättat kategori på boken så att det också framgår lite bättre.

Klas Rönnbäck Redaktionen 2008-07-05 12:48
 

Kommentera eller pinga (trackback).

Du kan använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?