Recension

: Inside Colombia
Inside Colombia Grace Livingstone
2003
Latin America Bureau
7/10

Konflikthärden Colombia

Utgiven 2003
ISBN 1899365583
Sidor 275
Språk Engelska

Om författaren

Grave Livingstone är journalist som skriver för den brittiska tidningen The Guardian. Hon är baserad i Venezuela.

Sök efter boken

Colombia är inget land man kan rekommendera en semesterresa i. Det är ett av världens mest våldsdrabbade länder, och har även en hög kriminalitet i form av kidnappningar och försvinnanden. Inbördeskrig råder sedan bra många år – av och till beroende på vissa fredstrevare, men totalt över fyrtio år av inbördeskrig.

Det är en komplicerad konflikt med tre huvudsakliga parter som slåss med varandra – den officiella militären, paramilitära styrkor och ett par olika vänstergerillor (FARC, ELN med flera). Allvarliga brott mot mänskliga rättigheter begås av alla involverade parter.

I den här boken försöker journalisten Grave Livingstone reda ut konfliktens orsaker och drivkrafter. De olika parterna skildras ingående, både i själva texten och i ett särskilt appendix där varje viktigare aktör får ett särskilt kapitel. Brotten mot mänskliga rättigheter kartläggs noggrant, och Livingstone finner att den allra största delen av brotten utförs av de paramilitära styrkorna, i sitt utrotningskrig mot alla ”subversiva” och oönskade element i samhället.

Droger är en stor del av kriget, framförallt kokain. Det är stora summor pengar involverat i kontrollen över och beskattningen av koka-odlingarna. Utan de enorma summor som drogen ger skulle kriget sannolikt inte ha kunnat fortsätta lika länge – både gerillorna och de paramilitära styrkorna lever i väldigt hög grad av knarkpengar. Men inte heller staten är fri från synd – många höga generaler och politiker har visats ta emot mutor från knarkbaroner för att se mellan fingrarna med verksamheten. Men samtidigt, menar Livingstone, är det viktigt att vi kommer ihåg att inbördeskriget inte startade på grund av drogerna – utan på grund av de extremt orättvisa samhällsförhållandena i landet.

Colombias knarkbekämpningsstrategi Plan Colombia – som har utvecklats med aktivt stöd från USA – granskas också i detalj. Det är en plan som har sin tonvikt på att rusta upp den colombianska militären så att den kan slå ut sina motståndare – framförallt gerillagrupperna. Satsningar på fredsskapande åtgärder uppgår till mindre än en procent av summan för hela Plan Colombia.

Boken tar tyvärr upp väldigt lite bortanför konflikten och dess drivkrafter, så det är enbart en liten del av Colombias insida som skildras. Men för den som är intresserad av att försöka förstå den nuvarande konflikten i Colombia är Livingstones bok en mycket givande läsning.

Textutdrag (Visa/göm)

Klas Rönnbäck

Publicerad: 2003-09-12 00:00 / Uppdaterad: 2009-12-12 12:19

Kategori: Recension | Recension: #890

Inga kommentarer ännu

Kommentera eller pinga (trackback).

Du kan använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?