Recension

: Västerlandets idéhistoria 1800-1950
Västerlandets idéhistoria 1800-1950 Gunnar Eriksson
1996
Gidlunds
9/10

En förutsättning för att förstå vår samtid

En genomgång av västerlandets idéhistoria 1800-1950 blir oundvikligen ett projekt där det gäller att plocka rätt russin ur den kaka som är idéhistorien, en i någon mån fullständig genomgång skulle bli ett mastodontprojekt som jag varken tror någon skulle orka genomföra eller någon orka läsa. Den tidsepok som avhandlas är en tidsepok där ofantligt mycket händer och grunden läggs för vårt moderna samhälle där vetenskapen tagit över religionens roll.

Med Västerlandets idéhistoria 1800-1950 lyckas Eriksson på ett magnifikt sätt skapa en översikt över denna tids idéer. Han undviker att lägga för stor vikt på personer, så en läsare som vill ha grundliga genomgångar av Hegel, Schopenhauer, Nietzsche, Wittgenstein, Popper och de andra av den här tidens stora tänkare får söka på annat håll, här bjuds läsaren i någon form essensen av vad dessa stod för. Eriksson fokuserar istället på sammanhanget, på tidsepokens olika rörelser och vetenskapliga upptäckter. Olika specialvetenskaper som psykologi, kemi, fysik och medicin ägnas genomgångar och det är förvånansvärt lätt att hänga med i Erikssons resonemang. Det är oerhört allmänbildande läsning och man erbjuds en djupare förståelse för andra världskriget och nazismen och den moderna vetenskaps- och världssynen sätts in i ett större sammanhang.

Grunden till vår historiesyn med dess fokus på statsmakten hittas i 1800-talets tänkande, man kan tveklöst ifrågasätta valet av denna historiesyn, en grundläggande historieundervisning bör lägga fokus på tänkandets historia och sätta statsmakten i förhållande till denna. Detta är en särskilt intressant fråga i den svenska samtiden med tanke på frågan om historieundervisningen, huruvida den borde vara obligatorisk är en fråga som onekligen borde föregås av hur historieundervisningen borde se ut, om man först definierar vad ämnet skall innehålla blir det lättare att ta ställning till om det borde vara obligatoriskt, som det är nu i Sverige är det närmast en självklarhet att historieundervisningen bör fokusera på statsmakten, därmed får historieundervisningen en skev och enligt mig felaktig fokus och det är tveklöst av intresse att åtminstone ifrågasätta denna historiesyn, som sagt, innan vi besvarar frågan om vad som är meningen med livet borde vi kanske först bestämma oss för om det överhuvudtaget finns en mening med livet.

Det här är en bok som är så pass allmänbildande att jag tycker att alla borde läsa den, boken erbjuder kunskaper som man kan tycka borde vara allmängods. För den idéhistoriskt oinvigde kan det vara idé att läsa Svante Nordins Filosofins historia först, som också den är en översiktsmässig genomgång av idéhistorien, med den skillnaden att denna sträcker sig från 600-talet f.Kr. och fram till 1900-talet. Vad gäller 1800-1950 är det dock tveklöst värt att komplettera med att läsa Västerlandets idéhistoria 1800-1950, detta eftersom den förra som titeln implicerar fokuserar på filosofins historia och filosofin i den senare bara är en del av många, filosofin som i begynnelsen är all vetenskaps moder bantas under 1800-talet kraftigt ner då olika delar av den bryter sig ut och definieras som vetenskaper, kvar står frågan om filosofins relevans och uppgift, kanske är filosofins roll inte längre att erbjuda världsåskådningar, denna roll har vetenskapen tagit på sig, kanske är filosofins framtida roll individuell, där vi bygger en egen livsåskådning med vetenskapen, våra egna åsikter och värderingar som grund.

Den här boken innehåller med andra ord kunskaper som alla borde ha men förmodligen alltför få i slutändan faktiskt har och om du känner att du är en av dem som har en allför bristfällig bildning inom detta område rekommenderar jag tveklöst att läsa denna bok, den kommer inte bara att ge dig en högre grad av allmänbildning, den har potential att förändra ditt sätt att se på världen.

Martin Eriksson

Publicerad: 2002-05-06 00:00 / Uppdaterad: 2011-05-15 11:33

Kategori: Dagens bok, Recension | Recension: #557

Inga kommentarer ännu

Kommentera eller pinga (trackback).

Du kan använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?