Recension

: Feminism is for everybody
Feminism is for everybody bell hooks
2000
Pluto press
9/10

Feminism für alle

Utgiven 2000
ISBN 0745317332
Språk Engelska

Om författaren

bell hooks är professor i engelska vid City University i New York, men hon är även samhällsdebattör och författare. Hon debuterade 1981 med ”Ain't I a Woman” och har givit ut ett 20-tal titlar sedan dess.

Sök efter boken

Ordet feminism brukar ibland ge väldigt konstiga associationer hos en del människor. Somliga förknippar det med rabiata kvinnor som inte sällan ägnar sig åt att hata män. Men feminism är egentligen någonting helt annat, menar bell hooks. Feminism handlar om att motsätta sig sexism, och alla former av sexistiskt förtryck. Det är inte bara en fråga för kvinnor, utan en fråga för alla – kvinnor såväl som män.

I dagens samhälle styr patriarkala normer de allra flesta samhällen. Det betyder att män som grupp har mer makt och inflytande än kvinnor. På ett individplan kan det förstår förekomma undantag, men generellt är det en patriarkal struktur som råder. Det för i sin tur med sig sånt som att män också har högre inkomst, de "bästa" jobben och så vidare. Omvänt har kvinnor generellt sett lägre lön (i Sverige, som tillhör världens mer jämställda länder, har kvinnor i genomsnitt enbart 80 procent av en mans lön), arbetar mer och har ofta tyngre och mer slitsamma arbeten.

Men förtrycket behöver inte alltid ske så öppet och tydligt. Många gånger kan sexism röra sig om mer subtila problem. Och det är inte bara män som för patriarkatet vidare – många kvinnor, som inte har funderat över sin situation i någon större utsträckning, kan också bidra till patriarkatets fortlevnad. Feminism betyder, enligt hooks, att man motsätter sig detta. Att motsätta sig, och försöka förändra det.

Men att förändra det är inte alltid så lätt. Hooks skriver mycket om hur feminismen historiskt har försökt agera. Det är inte alltid någon hyllning som framkommer. Tvärtom vågar hooks kritisera somliga former av den feministiska rörelsen. Feminism, menar hooks, måste nämligen kombineras både med en anti-rasistisk politik, och med ett klassperspektiv. Annars kommer det enbart vara en feminism för kvinnor från den vita över- och medelklassen. Men, menar hooks också, den feministiska rörelsen har lärt sig mycket av sin historia, och kan idag bli starkare än någonsin.

Det enda jag kan sakna i den här boken är mer om männen. Att patriarkatet gynnar männen, vilket är en av hooks ståndpunkter, skulle kanske vara värt att beskriva lite djupare; på vilket sätt sker det, vilka män är det som gynnas (gynnas verkligen alla män? Eller bara några?). hooks berör en del av dessa frågor i sin bok, men om feminism verkligen ska bli en fråga för alla så hade nog en fördjupning på det området gjort stor nytta.

Det är en varm och passionerad bok som hooks har skrivit. Egentligen kan man tycka att den här boken borde vara överflödig, för egentligen handlar ju feminism om sunt förnuft. Men det tragiska är ju att den här boken behövs allt för väl.

Klas Rönnbäck

Publicerad: 2002-04-10 00:00 / Uppdaterad: 2009-04-18 22:25

Kategori: Dagens bok, Recension | Recension: #522

Inga kommentarer ännu

Kommentera eller pinga (trackback).

Du kan använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?