Etikett

Zapatisterna

2005-04-22

International zapatismo Thomas Olesen
Recension
2005-04-22 00:00
Klas Rönnbäck
0

Den första januari 1994 inleddes ett uppror i Mexiko. Bakom upproret stod en gerillagrupp från Chiapas-indianer som kallade sig för ”zapatister” (efter den legendariske mexikanske rebelledaren Emiliano Zapata). Det väpnade upproret kom dock att bli kortvarigt, bara några dagar efter att man inlett det så avslutades det också. Istället kom zapatisterna att försöka kämpa med […][...]

2004-01-16

A movement of movements Tom Mertes
Recension
2004-01-16 00:00
Klas Rönnbäck
0

”Globalisering”, detta ack så omtvistade begrepp. Många hyllar det, andra är mer kritiska. I den allmänna debatten har den senare ofta kommit att avtecknas som en ”antiglobaliserings”-rörelse. Men i verkligheten är den rörelsen (om man över huvud taget kan tala om en rörelse) långt ifrån motståndare till globalisering. I den här boken, med undertiteln ”Is […][...]

2003-04-02

Myllrets revolt Arwid Lund
Recension
2003-04-02 00:00
Klas Rönnbäck
1

Någonting håller på att hända. Det bubblar under ytan. Missnöjet breder ut sig. Och folk låter sig inte längre hunsas, accepterar inte längre att den makthavande eliten roffar åt sig allt mer, medan de breda massorna blir allt mer marginaliserade. Hos oss sker det möjligen i all blygsamhet. Men i andra länder verkar det inte […][...]

2001-11-04

Allies across the border Dale Hathaway
Recension
2001-11-04 00:00
Klas Rönnbäck
0

Internationell solidaritet är ju ett väl beprövat slagord på olika vänsterdemonstrationer. Alla kan det. Men hur många lever verkligen efter det? Och framförallt: hur många använder internationell solidaritet, som den andra delen av slagordet lyder, som en ”kampenhet” för arbetarklassen? Förmodligen är det inte så många som kan stoltsera med några vidare erfarenheter på det […][...]

2001-06-17

Debating development Deborah Eade & Ernst Ligteringen
Recension
2001-06-17 00:00
Klas Rönnbäck
0

Under 1980- och 1990-talet steg antal NGOs (non-governmental organizations, icke-statliga organisationer) som arbetade med utvecklingsfrågor markant. Framförallt var det kanske efter Rio-konferensen om miljö och utveckling, 1992, som antalet internationellt orienterade NGOs (INGOs) exploderade. Idag finns det omkring 40 000 INGOs runt om i världen. Men vad har det här betytt för den syn på […][...]

2001-06-11

Från sydöstra Mexikos underjordiska berg Subcomandante Marcos
Recension
2001-06-11 00:00
Magnus Gustavsson
0

De kallar sig Zapatistarmén för nationell befrielse och 1994 gick de ut i krig och krävde bl a jord, tak, mat och utbildning i sin deklaration till regeringen. Nu har sju år gått. Kraven har ännu inte tillgodosetts. Förhandlingar har nyligen ännu en gång misslyckats. Under dessa år har dock Zapatisterna lyckats organisera sig i […][...]

2001-06-02

Från sydöstra Mexikos underjordiska berg Subcomandante Marcos
Gästrecension
2001-06-02 00:00
Gäst
1

Den elfte mars i år tågade Zapatistgerillan in i Mexico City under ledning av den nu mytomspunne Subcommandante Marcos. Samma dag släppte bokförlaget Manifest Kulturproduktion boken Från sydöstra Mexicos underjordiskaberg: en samling av Subcommandante Marcos kommunikéer, brev och poetiska texter från 1993 till och med december 2000. Bokens texter är i urval av, och översatta […][...]

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?