Etikett

Ursula Andkjær Olsen

2006-12-06

Lulus sånger och tal Ursula Andkjær Olsen
Recension
2006-12-06 00:00
Sigrid Nurbo
0

Den utglesade poesin breder allt mer ut sig i de svenska bokhyllorna. Den känns lite torr och akademisk på något vis; mycket precis, humorlös och rakt igenom pretentiös. I Danmark har de, har jag hört – en annorlunda tradition även om minimalismen lyckats slå igenom så gott den nu kunnat, också där. Kanske har det […][...]

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?