Etikett

Torbjörn Flygt

2013-08-05

Var man Torbjörn Flygt
Recension
2013-08-05 00:00
Christina Skagert
0

Var man är en roman som framställer en uråldrig berättelsearketyp: Två mäns kamp om samma kvinna, genom ett både subtilt och direkt utagerande maktspel. Större delen av berättelsen utspelar sig i ett vardagsrum. Därinne befinner sig Kim, en sjuksköterska som på en av sina få lediga dagar får besök av Tomas, en man som kliver […][...]

2011-10-07

Outsider Torbjörn Flygt
Recension
2011-10-07 00:00
Oscar Rooth
0

I en morgonsoffa för inte så länge sedan pratade Jessika Gedin i rollen som J D Salinger-expert om hans Räddaren i nöden. Trots sin expertroll avslöjar hon att själva boken ändå bara lästs en gång och det för mycket länge sedan. Orsaken var att inte riskera att förstöra den ursprungliga läsupplevelsen, att en till läsning […][...]

2011-10-03

Vecka 40 innehåller bågnande bokhyllor och manlighetsspecial
Nyhet
2011-10-03 10:00
Anna Liv Lidström
1

Gott folk. Oktober har anlänt med sina sprakande höstlöv men man kan fortfarande sitta på uteserveringar om kvällarna och prata om livet och såklart litteraturen. Många av oss är i något slags märkligt postsyndrom efter bokmässan. Trösten är alla nya boktravar som kommer att förgylla de allt mörkare kvällarna framöver. På Dagensbok fortsätter vi dessutom […][...]

2010-06-09

Drömfabriken Maria Hamberg
Recension
2010-06-09 00:00
Oscar Rooth
0

Någonting har hänt med den svenska arbetarlitteraturen. Efter att ha fört en tynande tillvaro under det sena 1900-talet har 00-talet inneburit något av en renässans för denna klassiska genre. Författare som Åsa Linderborg, Susanna Alakoski och Torbjörn Flygt har bidragit med personliga uppväxtskildringar där det svenska industrisamhället åter satts i litterärt fokus. Gemensamt för deras […][...]

2008-09-01

Himmel Torbjörn Flygt
Recension
2008-09-01 00:00
Erik Wiklund
0

På grund av mannens omfattande spelmissbruk har Lenas familj ramlat nedåt i samhällsstegen. Nu har hon, svenskläraren, tvingats ta flera jobb för att klara av hans skulder. Louise å sin sida har gift sig uppåt med den framgångsrika arkitekten Fredrik. Hon kämpar för att upprätthålla den perfekta borgerliga fasaden samtidigt som äktenskapet knakar i fogarna. […][...]

2004-11-16

Verkan Torbjörn Flygt
Recension
2004-11-16 00:00
Johan Wirdelöv
0

Det börjar bra. Grannarna i ett villaområde vaknar av ett billarm, följden av ett av alla de inbrott som förekommit på sistone, och strax beslutar sig några mer eller mindre handlingskraftiga män för att ta saken i egna händer. Det heter att man lanserar "Grannar i samverkan", men initiativet ligger farligt nära ett medborgargarde. I […][...]

2003-09-12

Den vidunderliga kärlekens historia Carl-Johan Vallgren
Recension
2003-09-12 00:00
Anders Edwartz
2

Augustjuryns utslag, om man ser till statistiken, har fallit väl ut för manliga Berättare med stort B. P.O. Enqvist, Torgny Lindgren, Mikael Niemi, Torbjörn Flygt för att nämna några. Juryn avvek inte heller förra året, utan valde att lyfta fram en berättelse om en vanskapt dvärgs äventyr i artonhundratalets Europa. Skriven av en man. Det […][...]

2003-05-15

Underdog Torbjörn Flygt
Recension
2003-05-15 00:00
Anders Edwartz
3

Att skriva den stora generationsromanen, helst som genombrott. Att bli inbytt i 89:e minuten och slå en skruvad frispark i krysset just när allt och alla trodde litteraturen var förlorad. Kort och gott: Att visa dom djävlarna. Revanschlystnad är förmodligen en inte oviktig drivkraft när generationsromanen ska danas. Den missförstådde, den utstötte, den som satt […][...]

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?