Etikett

Tim Flannery

2007-03-14

Vädermakarna - människan och klimatet Tim Flannery
Recension
2007-03-14 00:00
Jonas Gren
1

Fördelen med jordens pågående klimatkatastrof är den nyutsprungna floran av litteratur om atmosfären och dess makt över livet på planeten. Av de naturvetenskapliga forskningsområdena framstår meteorologin som det minst obegripliga; medan andra ägnar sig åt mikroskopiska aktiviteter inuti DNA-kedjor inuti en cell inuti ett organ inuti en padda eller drillsnäppans komplicerade liv i skogen A […][...]

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?