Etikett

Stig Ramel

2003-09-10

Göran Magnus Sprengtporten Stig Ramel
Recension
2003-09-10 00:00
Per Warmark
0

Göran Magnus Sprengtportens livsbana var präglad av en ständig blandning av triumfer och motgångar. Han inledde tidigt en lovande officerskarriär i den svensk-finska armén och avancerade till befälhavare över trupperna i östra Finland. Han gav också Kung Gustav III sitt stöd vid dennes statskupp och åtnjöt för en tid kunglig gunst. Kungen och Sprengtporten var […][...]

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?