Etikett

Stefan Edman

2007-08-11

Hållplats livet
Recension
2007-08-11 00:00
Andrea Berge
0

Hållplats Livet består i själva verket av sju olika hållplatser där två skribenter och en illustratör har fått stanna upp och fundera över ett givet tema som exempelvis Att duga eller Oro för morgondagen. Att boken är tänkt att kunna fungera som diskussionsunderlag i studiecirklar förvånar inte. Här finns gott om trådar att ta tag […][...]

2003-08-20

Siste man släcker ljuset Stefan Edman
Recension
2003-08-20 00:00
Klas Rönnbäck
0

Urbaniseringen fortsätter tämligen oförtrutet. I alla fall om man räknar in tätortsnära landsbygd som en del av det urbana samhället. Glesbygden avfolkas allt mer, långsamt men säkert. Ingen – allra minst ungdomar – verkar vilja bo kvar på landsbygden. Men måste det se ut så här? Nej, menar debattörerna Stefan Edman och Jan Lindvall. Bara […][...]

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?