Etikett

Shora Esmailian

2014-09-02

Den stora omvandlingen
Recension
2014-09-02 00:00
Ella Andrén
1

”Trots sitt rykte som en vänsterutopi är Sverige numera ett laboratorium för den politiska högern”, skriver brittiska The Guardian 2012. ”Sveriges riskkapitalbransch har växt till den största i Europa relativt till landets ekonomi.” ”The new Swedish model” kallar The Economist det och konstaterar nöjt att svenska politiker vågat ”experimentera med nya idéer”. ”Här finns intressanta […][...]

2013-02-06

Ur askan - om människor på flykt i en varmare värld Shora Esmailian
Recension
2013-02-06 00:00
Kari Kapla
0

Klimatflykting. Ordets innebörd skrämmer i sin bredd och i sitt djup. Ordet ställer också frågor, frågor man som läsare gärna vill se en närmare analys av. Hur definierar man begreppet? Hur ser juridiken ut? Hur hanterar man en nationalstats ovilja att ge resurser till de medborgare som bor i drabbade områden? Tyvärr uteblir den djupare […][...]

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?