Etikett

Phillip Knightley

2004-10-22

Krigets första offer är sanningen Phillip Knightley
Recension
2004-10-22 00:00
Anders Edwartz
1

Under första världskrigets mest intensiva skede, när tjugotusen människor kunde gå åt på några timmar (vilket var fallet vid Somme), svävade en majoritet av den europeiska befolkningen i total ovetskap om detta. Visst förstod man att kriget krävde offer. Onekligen. Man såg ju invaliderna komma hem eller att famljemedlemmar inte kom hem överhuvudtaget. Det vittnades […][...]

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?