Etikett

Peter Singer

2007-03-14

Vädermakarna - människan och klimatet Tim Flannery
Recension
2007-03-14 00:00
Jonas Gren
1

Fördelen med jordens pågående klimatkatastrof är den nyutsprungna floran av litteratur om atmosfären och dess makt över livet på planeten. Av de naturvetenskapliga forskningsområdena framstår meteorologin som det minst obegripliga; medan andra ägnar sig åt mikroskopiska aktiviteter inuti DNA-kedjor inuti en cell inuti ett organ inuti en padda eller drillsnäppans komplicerade liv i skogen A […][...]

2004-02-02

En värld Peter Singer
Recension
2004-02-02 00:00
Klas Rönnbäck
0

Peter Singer blev ökänd världen över redan under 1970-talet, då han publicerade boken Animal Liberation (på svenska Djurens frigörelse), som argumenterade för en vid den tiden mycket radikal djurrättsetik. Ända sedan dess har han varit en aktiv, engagerad – och vida omdiskuterad – filosof som publicerat inlägg i en rad olika frågor. Nu har han […][...]

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?