Etikett

Per-Ulf Nilsson

2003-09-28

De fattigas röst Per-Ulf Nilsson
Recension
2003-09-28 00:00
Klas Rönnbäck
0

Fattigdom har ofta betraktats från ett utifrån-perspektiv. Bistånds-, solidaritets- och/eller välgörenhetsorganisationer har arbetet för att minska/utplåna vad de har uppfattat som fattigdom. Mindre ofta har de fattiga själv fått ha något vidare inflytande över biståndsarbetet, eller ens få komma till tals om vad de anser vara problemet med fattigdomen. Jag är inte den som brukar […][...]

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?