Etikett

Paula Blomqvist

2004-04-30

Den gränslösa välfärdsstaten Paula Blomqvist
Recension
2004-04-30 00:00
Klas Rönnbäck
0

Den svenska välfärdsstaten står inför många utmaningar. Demografiska förändringar som gör att allt färre arbetande måste försörja en större grupp pensionärer är en stor utmaning. Minskade skatteunderlag i takt med att arbetslösheten har ökat är en annan. Ytterligare en stor utmaning är frågan om EU-medlemskapet. Sen vi gick med i EU har vi också blivit […][...]

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?