Etikett

Nicky Chambers

2001-06-01

Sharing nature's interest Nicky Chambers, Craig Simmons & Mathis Wackernagel
Recension
2001-06-01 00:00
Klas Rönnbäck
0

I dagens läge är ekologisk hållbarhet och miljöfrågor inte längre särskilt kontroversiella på de flesta håll. Det är närmast ett obligatorium i officiella dokument att de innehåller skrivningar om ekologisk hållbarhet. Men begreppets ökade användning har också lett till allt större spännvidd på vad som åsyftas med begreppet. Vad betyder egentligen ett ord när alla […][...]

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?