Etikett

Nelly Sachs

2020-01-03

I rörelse Athena Farrokhzad
Recension
2020-01-03 00:00
Mattias Lahti Davidsson
0

Att ge sig in i Athena Farrokhzads lyrik är att låta sig omfamnas av språkkänsla, lärdom och engagemang. Jag tänker på det när jag läser den stora dikten ”Brev till Europa”. I en tid då kontinentens majoritetsbefolkningar lockas av nationalismens inkrökta perspektiv, när konservatismens retrotopia framstår som ett verkligt alternativ för många, då är det de […][...]

2017-04-29

Inspärrad
Recension
2017-04-29 00:00
Ella Andrén
0

Att låta tidigare tystade grupper komma till tals, det är och har varit en central del i modern historisk forskning. De som inte räknats, de som haft få möjligheter att göra några större avtryck, eller vars avtryck ingen brytt sig särskilt mycket om att bevara. Inspärrade är en sådan grupp, och just Inspärrad. Röster från […][...]

2015-11-04

Den sårade divan Karin Johannisson
Recension
2015-11-04 00:00
Elisabeth Lahti Davidsson
0

Den sårade divan av Karin Johannisson är en bred idéhistorisk undersökning av kvinnlig galenskap under 1900-talet. Johannisson är speciellt intresserad av växelspelet mellan individ och sjukdomsidentitet. Hon vill studera hur diagnoserna har kunnat formas och användas för kvinnans egna syften. Men vad är galenskap egentligen? Alternativa sätt att vara kvinna har alltid inneburit risk. För […][...]

2010-06-22

Till det omöjligas konst: Essäer om litteratur och psykoanalys Carin Franzén
Recension
2010-06-22 00:00
Johan Wirdelöv
2

Ett erkännande: jag har pluggat både psykologi och litteraturvetenskap, men får ändå regelbundet klia mig i huvudet över Till det omöjligas konst: Essäer om litteratur och psykoanalys. Terminologin är krävande och skiftena mellan tolkningsnivåerna är hastiga. Sammantaget kan essäerna sägas kretsa kring litteraturens relation till det som egentligen inte låter sig fångas i en språklig […][...]

2006-12-02

Ninas resa Lena Einhorn
Recension
2006-12-02 00:00
Ella Andrén
1

Få historiska händelser har väl präglat den moderna litteraturen så som andra världskriget och förintelsen. Det är omöjligt att tänka sig efterkrigslitteraturen utan författare som Nelly Sachs, Imre Kertész eller för den delen Art Spiegelman. Samtidigt är förstås förhållandet mellan fiktion och historisk verklighet aldrig helt oproblematiskt. Lena Einhorns Ninas resa, om mammans erfarenheter i […][...]

2006-10-12

Samlade dikter Nelly Sachs
Recension
2006-10-12 00:00
Ella Andrén
0

Det finns många författare som på olika sätt bearbetat Förintelsen i sina dikter eller texter. Få har kanske ändå levt så fullkomligt i dess skugga som Nelly Sachs. Förlusten, sorgen och tomheten genomsyrar hela hennes poetiska universum. När Sachs kom till Sverige från Tyskland 1940 hade hon över huvud taget inte publicerat dikter. Där satt […][...]

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?