Etikett

Monica Havström

2015-08-01

Ekobyboken Gunnel Atlestam m. fl.
Recension
2015-08-01 00:00
Cecilia Bergman
0

I Sverige finns cirka 30 ekobyar. Författarna till den här boken har besökt hälften av dem och intervjuat boende och eldsjälar. Boendet i ekobyarna kan vara mer eller mindre kollektivt och ägandeformerna ser olika ut. Gemensamt för alla ekobyar är att de bygger på hållbarhetstankar, både ekologisk och social hållbarhet. I stället för att vänta […][...]

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?