Etikett

Meredith Fort

2004-10-15

Sickness and Wealth Meredith Fort
Recension
2004-10-15 00:00
Klas Rönnbäck
0

Hur ser hälso- och sjukvården ut i en allt mer globaliserad värld? Svaret varierar förstås, eftersom det ännu finns extremt stora skillnader mellan olika delar av världen. Men en sak har allt mer börjat gälla för allt fler av världens länder – stora företag har fått allt mer inflytande över hälso- och sjukvården. Det har […][...]

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?