Etikett

Melker Garay

2015-12-14

Det skrivna ordets laissez faire
Krönika
2015-12-14 16:30
Gäst
0

Melker Garay Foto: Niclas Kindahl Många förfasas över böcker som saknar ”litterära kvalitéer”. Man angriper böckernas språkbehandling, syftningsfel, intrigernas förutsägbarhet, bristande research, avsaknaden av originalitet och, låt oss kalla det, intellektuell undernärdhet. Och man kan därtill rada upp fler synpunkter på varför ett litterärt verk är undermåligt. Men hur meningsfullt är det att tala om […][...]

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?