Etikett

Mats Adolfsson

2008-04-03

Bondeuppror och gatustrider Mats Adolfsson
Recension
2008-04-03 00:00
Klas Rönnbäck
0

Med den här boken avslutar Mats Adolfson sin populärhistoriska trilogi "Svenska uppror". Boken tar vid kronologiskt där den andra delen av verket slutade, i början av 1700-talet, och tar oss ända fram till 1930-talets Sverige. Det är en händelserik och omvälvande period i svensk historia, inte minst ur perspektivet uppror. Medan verkets andra del i […][...]

2008-02-25

Fogdemakt och bondevrede Mats Adolfsson
Recension
2008-02-25 00:00
Klas Rönnbäck
0

I den här boken fortsätter Mats Adolfsson med andra delen i sin trilogi om "svenska uppror" genom historien. I den här boken har vi hunnit fram till tiden 1500–1600-tal. Maktkampen tronpretendenter emellan under Sveriges första år som nation tar upp en ganska stor del av skildringen. Några av de mer välkända upproren – som Dackefejden […][...]

2007-10-03

När borgarna brann Mats Adolfsson
Recension
2007-10-03 00:00
Klas Rönnbäck
4

När glöden rörs om, flammar lågorna upp. Så har också upprorets lågor flammat upp gång på gång i den svenska historien. Det är denna våldsamma historia Adolfsson vill skildra i den här boken, för att i någon mån söka skingra myten om det fredliga samförståndets land. I den här boken, den första delen i en […][...]

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?