Etikett

Martha C Nussbaum

2014-06-14

Främja förmågor Martha C. Nussbaum
Recension
2014-06-14 00:00
Kari Kapla
0

Under lång tid har bruttonationalprodukten (BNP) tjänat som modell att mäta nationers välstånd. Detta mått på den ekonomiska aktiviteten i ett land säger oss dock ingenting om huruvida de individuella medborgarna får ta del av detta välstånd eller inte. Därför har alternativa modeller skapats. Den hittills mest använda alternativa modellen är FN:s Human Development Index […][...]

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?