Etikett

marie norman & christian andersson

2002-05-01

De finansiella marknaderna i ett internationellt perspektiv Leif Hässel, Marie Norman & Christian Andersson
Recension
2002-05-01 00:00
Klas Rönnbäck
0

Under senare tid har ju finansmarknaderna blivit allt mer omdebatterade. Och det med all rätt, eftersom dessa marknader har kommit att inta en allt mer central plats i vårt vardagliga liv. Nu, sedan vi alla har tvingats bli kapitalister i och med premiepensionssystemet, spelar finansmarknaderna också en mycket viktig roll för vår ålderdoms välfärd. Den […][...]

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?