Etikett

Maria Lewander

2003-10-04

Vilda grannar Per Bengtsson
Recension
2003-10-04 00:00
Klas Rönnbäck
0

I dagens samhälle har många djur- och växtarter svårt att överleva. Deras naturliga biotoper försvinner i takt med att vi människor utnyttjar allt större miljöutrymme för vår egen nyttas skull. Det kan vara svårt för fåglar eller mindre däggdjur att hitta lämpliga boplatser, fjärilar och andra insekter saknar ofta tillräckligt med biologisk mångfald i form […][...]

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?