Etikett

Karsten Alnæs

2004-09-24

Historien om Europa: Uppvaknande 1300-1600 Karsten Alnæs
Recension
2004-09-24 00:00
Björn Waller
2

Historia handlar inte om regentlängder, fredsfördrag och årtal; det handlar om människor av kött och blod. Det är sällan så tydligt som här. Där de flesta tjocka historieböcker väljer att koncentrera sig på något speciellt – kungar, krig och korståg – vill Alnæs ge en helhetsbild av vår världsdel under de trehundra år då… …gamla […][...]

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?