Etikett

Karen Armstrong

2004-12-03

Islam Karen Armstrong
Recension
2004-12-03 00:00
Björn Waller
1

Som alla religioner är det svårt att inte få en kluven bild av islam utifrån det man läser, hör och ser. Speciellt de senare åren har ju fokus i väldigt hög grad hamnat på negativa bilder. Hur kommer det sig att en religion som grundades på idéer om gemenskap, tolerans och välgörenhet i mångas ögon […][...]

2004-06-18

99 frågor om islam Jan Hjärpe
Recension
2004-06-18 00:00
Klas Rönnbäck
1

På senare tid har islam fått allt mer uppmärksamhet, något som förlagen inte har varit sena att haka på. Bara det senaste året har en par böcker släppts på temat – exempelvis Tahar Ben Jellouns Islam – svar på dina frågor, Karen Armstrongs biografi över profeten Muhammed, eller Pernilla Ouis och Anne Sofie Roalds mycket […][...]

2003-11-04

Muhammed – en biografi Karen Armstrong
Recension
2003-11-04 00:00
Klas Rönnbäck
1

I Storbritannien – liksom i många andra länder – kom publiceringen av Salman Rushdies bok Satansverserna att leda till en omfattande diskussion kring islam och dess profet Muhammed under början av 1990-talet. Många muslimer menade att Rushdie (medvetet eller omedvetet) vantolkat Muhammeds lära och dragit honom i smutsen. Som bekant ledde boken också till att […][...]

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?