Etikett

Johanna Korhonen

2012-10-09

Det svåra med att man får säga vad man vill i det här landet
Krönika
2012-10-09 10:00
Lina Arvidsson
3

Seminariet ”Vems yttrandefrihet vill vi försvara?” känns väldigt angeläget, i efterdyningarna av Breivik och nu när det återigen rasar strider efter nidfilmen om Muhammed. Journalister från de olika nordiska länderna har samlats för att diskutera hur det ser ut, nationella skillnader och mål inför framtiden. Debatten tar avstamp i dagstidningens presumtiva död. Svårigheten att anpassa […][...]

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?