Etikett

Gunnar Wetterberg

2019-02-08

Träd Gunnar Wetterberg
Recension
2019-02-08 00:00
Lena Nöjd
0

Gunnar Wetterbergs senaste bok Träd – En vandring i den svenska skogen har en personlig inledning. ”Sverige är så mycket skog att den finns inflätad lite varstans, i historia, nutid och framtid. Skogens historia handlar om samspelet med människorna genom alla tider.” Den förhistoriska perioden var ett landskap med istäcke som kom och försvann i […][...]

2017-12-30

Skånes historia I Gunnar Wetterberg
Recension
2017-12-30 00:00
Cecilia Bergman
0

För att berätta Skånes historia krävs först att man definierar Skåne. Gunnar Wetterberg väljer att definiera Skåne utifrån dagens landskapsgräns. Den har varit, i allra högsta grad, föränderlig. Minst beständiga är människorna. ”Skåningarna” kommer och går. Det är vandringarna som bär förändringarna med sig. Ända sedan de första jägarna har den ena vågen människor efter […][...]

2004-04-09

Arbetet – välfärdens grundval Gunnar Wetterberg
Recension
2004-04-09 00:00
Klas Rönnbäck
0

Vi står inför ett problem med att finansiera det svenska välfärdssamhället. De demografiska prognoser vi har idag pekar mot att vi inom en snar framtid kommer vara allt för få människor som kan arbeta för att försörja allt fler pensionärer (parallellt med en ung babyboom). Så för att tackla de här problemen publicerar SNS förlag […][...]

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?