Etikett

Gunnar Myrdal

2011-10-17

Jordpäron – svensk ekonomihistorisk läsebok Anders Björnsson & Lars Magnusson (red.)
Recension
2011-10-17 00:00
Klas Rönnbäck
0

För två decennier sedan publicerade Atlantis förlag boken Gyllene äpplen: svensk idéhistorisk läsebok. I och med publiceringen av Jordpäron har man upprepat samma idé, fast med inriktning på ekonomisk historia. Här samlas alltså utdrag ur ett antal källtexter tänkta att vara representativa för den svenska ekonomiska historien. Utdrag görs ur lagstiftning, pamfletter, uppfostringslitteratur och läroböcker, […][...]

2006-10-19

Kvinnans plats - min bok om Alva Myrdal Lotta Gröning
Recension
2006-10-19 00:00
Ella Andrén
0

Det har kommit ett antal böcker om Alva Myrdal på sista tiden. Till viss del beror det förstås på att hennes och maken Gunnars brev och andra dokument för några år sedan blev offentliga. Men framför allt – inbillar jag mig – handlar det om ett utbrett behov av kvinnliga förebilder och att det nu […][...]

2006-08-25

Det tänkande hjärtat: boken om Alva Myrdal Yvonne Hirdman
Recension
2006-08-25 00:00
Sigrid Nurbo
1

Alva och Gunnar Myrdal levde innan Internets tid. De skrev många brev till varandra. Den samling som finns bevarad på Arbetarrörelsens arkiv består av 46 volymer, det vill säga 46 stycken proppfulla pappkartonger som vid det här seklets början blev fria för forskning. Hirdman sätter igång. Hon blandar och ger utifrån brev, artiklar, böcker och […][...]

2005-02-20

Sanningen, inget annat än sanningen Hans Hederberg
Recension
2005-02-20 00:00
Anders Edwartz
0

Hade Sverige varit USA och paret Myrdal betytt lika mycket för det landet, hade deras liv säkert filmatiserats ett antal gånger. Antagligen hade Oliver Stone försökt göra ett kontroversiellt porträtt av deras inverkan på det amerikanska samhällsbygget, antagligen hade det gjorts en mer tillrättalagd miniserie för teve. Antagligen hade man inte nöjt sig med det. […][...]

2004-07-20

Poeten och sophelikoptern David Andersson
Recension
2004-07-20 00:00
Anders Edwartz
0

Gunnar Ekelöfs dikter börjar inte sällan med en negation: ”Inte dödslängtan/men lära sig använda döden” är ett exempel. ”Jag tror inte på ett liv efter detta/Jag tror på detta liv” är ett annat. ”Nej! Människornas värld/är inte för mig!” ett distinkt tredje. Ett nej som bottnar i ett välomvittnat avståndstagande från auktoriteter och det ”institutionella”, […][...]

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?