Etikett

Francis Bacon

2009-08-17

Vem var Shakespeare?
Nyhet
2009-08-17 09:14
Maria Carlsson
4

Länge har debatten om vem som skrev William Shakespeares dramer och sonetter pågått. Buden har varit många och mer eller mindre fantasifulla. Till exempel har samtida namn såsom Francis Bacon och Christopher Marlow framhållits. Vad som är genomgående i de flesta fall är dock att de identiteter Shakespeare iklätts är betydligt mer bildade än den […][...]

2004-08-04

Upptäckten av himlen Harry Mulisch
Recension
2004-08-04 00:00
David Enemar
0

Den fulländade romanen är en utopi. Varför skulle annars författare fortsätta att författa och läsare fortsätta att läsa? Det är något vi söker. Den ungerske författaren Péter Esterházy uttrycker det bra i Hrabals bok (en roman som för övrigt påminner om och kanske har inspirerat Mulisch): Världens fakta är inte litteraturens fakta. Men världens sanningar […][...]

2001-11-09

Hur du ska läsa, och varför Harold Bloom
Recension
2001-11-09 00:00
Mattias Nyberg
0

Harold Bloom är utan tvekan en av vår tids mest kontroversiella kritiker och litteraturvetare. Många anser att han är elitistisk, eftersom han aldrig sticker under stol med sitt förakt mot kritiker som bedömer böcker efter politiska premisser och eftersom han anser att det finns bra och dålig litteratur. I en svensk teveintervju hävdade Bloom att […][...]

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?