Etikett

FN

2013-01-03

Margot Bengt Ohlsson
Recension
2013-01-03 00:00
Ella Andrén
0

Som den där förälskelsen man aldrig fick ihop det med, så har de socialdemokratiska väljarnas förhållande till Margot Wallström beskrivits. Det som står en fritt att romantisera, eftersom man aldrig prövat det, aldrig haft en vardag med det. ”The road less traveled by”. Den presumtiva partiledaren som skulle rädda partiet, men aldrig blev partiledare. Hon […][...]

2012-03-29

Säg ifrån! Stéphane Hessel
Recension
2012-03-29 00:00
Ella Andrén
0

Det är svårt att skilja mannen från texten. Stéphane Hessel skriver med hela tyngden av europeisk historia bakom sig, i kraft av den han är och de erfarenheter han gjort under ett drygt 90-årigt liv. Hessel föddes 1917 i Berlin, men växte upp i Frankrike. Han var motståndsman under andra världskriget, hamnade till slut i […][...]

2011-12-14

Mr Chance. FN:s förfall under Ban Ki-moon Niklas Ekdal
Recension
2011-12-14 00:00
Ella Andrén
0

I want to thank you for helping Jordan to acquire for NBS a television series about the United Nations, ’cause that’s got smash hit written all over it. I’m thinking of premiering it against the Super Bowl. America’s been waiting for a show about negotiating lasting peace in the Sudan. I hope we’ll hold off […][...]

2011-08-08

Elfenbenskusten - en utmaning för FN och Afrika Maud Edgren-Schori och Pierre Schori
Recension
2011-08-08 00:00
Anna Larsson
0

FN:s fredsbevarande operation UNOCI skapades 2004 genom säkerhetsrådets resolution 1528. Resolutionen gav styrkorna mandat att bland annat upprätthålla det fredsavtal som till slut skrevs under av de stridande parterna 2003. Detta markerade slutet på denna del av det ivorianska inbördeskriget. Pierre Schori och Maud Edgren-Schori har haft unika inblickar i konflikten i Elfenbenskusten, Pierre som […][...]

2009-06-01

700 dagar i Bagdad Laura Macdissi
Recension
2009-06-01 00:00
Anna Larsson
0

Laura Macdissi landar i Bagdad i maj 2005. Hon har kommit på uppdrag av FN och landar mitt i kaosets Irak. Genom sitt arbetet på FN:s informationsavdelning får hon en unik inblick i den irakiska politiken och inser snart att inte ens FN:s personal i Bagdad är immuna mot den sekteristiska propaganda som snabbt blivit […][...]

2004-04-25

Avväpna Irak Hans Blix
Recension
2004-04-25 00:00
Klas Rönnbäck
4

Många framhöll att det var en bluff att Irak skulle ha tillgång till kärnvapen. Var något annat att vänta, egentligen? I över tio års tid, sedan slutet på det första Gulfkriget, hade FN:s vapeninspektörer sökt igenom landet på jakt efter massförstörelsevapen – kärnvapen eller biologiska eller kemiska vapen. Inte sedan 1992 hade de funnit någonting […][...]

2004-04-03

Att förråda ett folk Linda Melvern
Recension
2004-04-03 00:00
Klas Rönnbäck
0

Under tre månader på våren 1994 upplevde Rwanda helvetet. Omkring en miljon människor, främst från folkgruppen tutsier, beräknas ha mördats i efterkrigstidens mest effektiva och omfattande folkmord. Världen såg på under tystnad när majoritetsfolkgruppen hutuer bedrev häxjakt på minoriteten. Ett av de viktiga skälen till varför Förenta Nationerna, FN, skapades var för att se till […][...]

2003-06-05

Our simmering planet Joyeeta Gupta
Recension
2003-06-05 00:00
Klas Rönnbäck
0

Världen blir varmare. Under 1990-talet förekom det globalt sett varmaste året sedan världens metereologer började göra mätningar. Och rekordet slogs igen. Och igen. Att det är vi människor som är en del av förklaringen till temperaturförändringarna är det i dagens läge få som tvivlar på; en tämligen enig forskarkår, med FN:s klimatpanel i spetsen, har […][...]

2002-01-02

Earth Summit 2002 - a new deal Felix Dodds
Recension
2002-01-02 00:00
Klas Rönnbäck
0

År 1992 genomfördes vad som sägs ha varit världens hittills största konferens: Rio-konferensen, Earth Summit, FN:s konferens om miljö och utveckling. Toppmötet blev på många sätt en stor framgång, större än vad många nog hade förväntat sig. Under mötet antogs den omtalade Rio-deklarationen, om att man ska verka för en hållbar utveckling. Man arbetade också […][...]

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?