Etikett

Erik Beckman

2010-01-06

Alla är vi stora romaner
Recension
2010-01-06 00:00
Sigrid Nurbo
1

Erik Beckman (1935–1995) är kanske Sveriges författarmotsvarighet till David Beckham. Ingen kan skruva texten som han! Många av dagens språkmaterialistiska författare har gått i hans skola. Malte Persson, tillika sekreterare i Erik Beckman-sällskapet har i Alla är vi stora romaner samlat artiklar skrivna av – som det verkar – en allt mer omhuldad Erik Beckman. […][...]

2007-08-02

Samlade Dikter Erik Beckman
Recension
2007-08-02 00:00
Sigrid Nurbo
0

Det händer någonting med den svenska poesin hela tiden, olika strömningar kommer och går och återuppstår under nya namn. På 60-talet kom en kraftig motreaktion mot den högstämda poesin, symboliken och mot jagets framträdande ställning i dikten. En liknande schism är återaktualiserad idag, den mellan språkmaterialister och poeter som föredrar metaforer. Erik Beckman skriver fula, […][...]

2005-12-02

Jag minns Georges Perec
Recension
2005-12-02 00:00
David Enemar
4

Man behöver inte vara litterärt von oben eller exentriskt smal i sin smak för att uppskatta Georges Perec. Jag vet inte ens om det underlättar. Men man måste ha öppna sinnen och vara beredd på att ingenting kommer att likna någonting annat. Det är en modernism som kräver att varje ny bok blir en aldrig […][...]

2005-06-25

Kameler dricker vatten Erik Beckman
Gästrecension
2005-06-25 00:00
Gäst
9

Svårtillgänglig har han kritiserats för att vara, Erik Beckman. På internetbokhandeln är boken slutsåld. Finito. Jag går till biblioteket, där står den förvarad långt ned i mörkermagasinet. Uppe i ljuset och Erik Beckman flinar upp sig på omslaget som en uggla, i de stora tjockbågade glasögonen ser han både skarpsint och rolig ut. Jag klappar […][...]

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?