Etikett

Elisabeth Ohlson Wallin

2016-09-30

Hår Maria Antas
Recension
2016-09-30 00:00
Lena Nöjd
0

En informerande text med syfte att bringa klarhet i iakttagbara ting (ibland abstrakta teorier) låter sig sorteras under den samlande rubriken sakprosa. Syftet är inte i första hand att underhålla läsaren, det handlar kort och gott om funktionell faktaöverföring. Men det finns ändå en typ av undersökande texter som nyttjar konstnärliga grepp i sin ambition […][...]

2014-09-12

Ack Sverige, du sköna Elisabeth Ohlson Wallin
Recension
2014-09-12 00:00
Cecilia Bergman
0

Ohlson Wallin har med Ack Sverige, du sköna ambitionen att uppdatera bilden av Sverige från idylliska röda stugor, vackra sommardagar i juni till en bild som mer överensstämmer med det Sverige Ohlson Wallin lever i och ser omkring sig varje dag. Det är en lovvärd och en spännande ambition. I en av bilderna från Malmö […][...]

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?