Etikett

Anja Hirdman

2012-07-21

Döden i medierna. Våld, tröst, fascination
Recension
2012-07-21 00:00
Ella Andrén
0

Döden. Ett av vår tids få kvarvarande tabun, undangömd på institutioner medan vi lägger allt mer pengar, tid och energi på drömmen om evig ungdom. Eller: Döden. En evig fascination mer exploaterad i närgångna medier än någonsin förr. Kan den rentav vara både och? Att vi avskärmar oss alltmer från döden och döendet – precis […][...]

2008-08-23

Den ensamma fallosen Anja Hirdman
Recension
2008-08-23 00:00
Ella Andrén
0

Att vi inte ser männen för alla män hör till mansforskningens grundteser. Ändå har kvinnlighet som konstruktion diskuterats i decennier medan konstruktioner av maskulinitet fått stå relativt oproblematiserade. Det menar Anja Hirdman, doktor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Stockholms universitet, som i flera studier uppmärksammat mans- och kvinnobilder i media. Föreställningarna om maskulinitet och femininitet […][...]

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?