Etikett

Alternativ Stad

2004-07-18

Kampen om allmänningarna Alternativ stad
Recension
2004-07-18 00:00
Klas Rönnbäck
0

Under senare år har allt mer av våra gemensamt ägda och/eller förvaltade tillgångar sålts ut till privata intressen eller drift av dem har lagts ut på entreprenad. Kommunalt ägda bostäder har sålts ut till privata värdar eller ombildats till bostadsrätter. Offentliga bolag för energi- och vattenförsörjning har sålts ut i flera kommuner. Gator och torg […][...]

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?