Recension

: Vid din skugga
Vid din skugga Susann Wilhelmsson
2021
Ekström & Garay
8/10

Institutionsvård och föräldraskap

Utgiven 2021
ISBN 9789189474543
Sidor 92

Om författaren

Susann Wilhelmsson (f 1967) är verksam som poet, skrivpedagog och lektör i Malmö. Hon har bland annat gett ut diktsamlingarna Massa M a s s a (2014), I Bhutan, (2015) och Hortulus (2017).

Sök efter boken

I skiljelinjen mellan skimrande julfirande och institutionaliserade rutiner skrivs en ung människa in på en avdelning för psykiatrisk vård. Vid sin sida har hen en förälder som följer med som en skugga. Att det rör sig om just om en förälder blir tydligt först en bit in i Susann Wilhelmssons diktsamling Vid din skugga, men det ska komma att få stor betydelse för min läsning som helhet.

att tvingas överlämna
kläder, mobilladdare, väskor
att bli anvisad ett rum
utan tavlor, gardiner, utsikt

Så börjar en tingslös vistelse i ett rum utan tid. Eller snarare, där tiden är både avstannad och något annat. Klockan, liksom rutinerna kretsar kring mat och medicinering. Bara små glimtar ger människorna på vårdavdelningen en aning om det nu som pågår utanför.

timslagen glider in och ut ur varandra
förmiddag eller eftermiddag
alltings rytm har sitt ursprung i hunger
en återkommande klåda

Susann Wilhelmsson har tidigare kommit ut med fem diktsamlingar och den som läst henne innan kan nog både känna igen sig och inte i den nya boken. I Vid din skugga är tilltalet tillbaka i det raka och avskalade, ibland nästan dokumentära som går att hitta i debuten Akter. I min första läsning söker jag däremot omedvetet efter tvetydighet och det mer dunkla språket som fanns i Susann Wilhelmssons senast utgivna diktsamling Hortulus. Men den rigida tillvaron på avdelningen tycks behöva något annat. Rutinerna, människorna och de få ting som omger diktens huvudpersoner verkar kräva att bli betraktade med klarhet, utan omskrivningar. Som om poeten vill att vi ska se alla dessa vårdens mekanismer utan filter. Ibland bryter dock en mer abstrakt tvetydighet igenom och visar på stillaståendets dimensioner:

morgonljuset på rumsväggen
milt draperat reflekteras
Skåneregionens gula överkast
sängens mjuka kanter, svag
gravitation

På så sätt blir Susann Wilhelmssons dikt, trots sin smärtsamma tematik, också något att vila i, att hoppas med.

Men Vid din skugga har också ett annat perspektiv, som blir riktigt synligt först i samlingens senare del: föräldraskapets – och kanske i synnerhet moderskapets – svårigheter i den utsatta situation diktens du (det vill säga barnet) befinner sig i. På sidan 26 läser jag:

du glider mig ur händerna
nu, nyss var du en annan
äppelkindad och violblå

Det är enkla rader, sorgesamma i sin uppriktighet. På en gång närmar de sig sig det klichéartade genom ordet äppelkindad och samtidigt säger de så mycket om diktsamlingen som helhet, om den maktlöshet en förälder kan uppleva. Under min läsning återkommer jag flera gånger till dessa rader. Vad det är egentligen att vara violblå? I ena stunden är jag inte säker alls. I den andra tror jag mig veta exakt vad som menas.

Mitt i allt kliniskt betraktande: relation mellan förälder och barn. Smärtan i att se sitt nyss lilla barn i en destruktiv relation. Främlingskapet inför barnet, inför sig själv, som situationen långsamt framkallar. Maktlösheten, skuldtyngdheten. Wilhelmsson mejslar fram det, utan att för den sakens skull avslöja för mycket.

“Maria eller Medea/ genom historien upprepar sig skuldbördans mantra” står det på sidan 57 och så går rör sig dikten utåt och bortom de specifika erfarenheterna på avdelningen. Modern får alltid skulden. Om inte direkt utifrån genom andras röster, så i alla fall genom att klandra sig själv, genom samhällets och historiens röstar som ekar inuti. Vid din skugga fortsätter att följa mig efter avslutad läsning.

Anna Carlén

Publicerad: 2022-02-02 00:00 / Uppdaterad: 2022-02-02 07:57

Kategori: Dagens bok, Recension | Recension: #8701

Inga kommentarer ännu

Kommentera

Du kan använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?