Lysande analys av boken. Bra beskrivet i recensionen. Min personliga reflektion är att det är lite sorgligt att det lilla ytterligste som skrivs om Ryssland är så vinklat och så ytligt.