Den hamnar genast på listan över böcker som ska läsas, så snart som möjligt!