Håller verkligen med om det du skriver om dagens litteratur och vardagstematik. Det är verkligen ingen eftersträvansvärd riknting. Jag är rädd att fantasin inom berättarkonsten ska gå förlorad och bara falla åt skildringar av storstäder, "dagens Sverige", att jobba i media och unga människor som dricker, dansar och mår dåligt. Det är ju det vi gör, men de flesta vet väl redan hur en bakfylla känns.

/Fredric